Duurzame energie

Duurzame energie, wat is dat?

Duurzame energie, groene energie of hernieuwbare energie is energie waarover iedereen ( de mensheid ) voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet wordt benadeeld.

groene duurzame energie energiezaken.nl
  • Zonne-energie
  • windmolens
  • waterkracht
  • aardwarmte
  • zijn vormen van hernieuwbare energie, ook wel groene of duurzame energie genoemd

Duurzame energie opwekken

De vormen die het meest gebruikt worden zijn biomassa, waterkracht, windenergie, zonne-energie en aardwarmte. Zonne-energie en windenergie zijn op dit moment het bekendste, dit omdat er veel windmolenparken gebouwd worden en er veel gebruik van zonne-energie gebruik gemaakt wordt. De regering wil graag deze vorm van energie gebruiken en zoveel mogelijk verhogen omdat dit beter zou zijn voor het klimaat. Voor meer informatie over duurzame energie kijk op de site van wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_energie

Groene energie

Groene stroom is dus een duurzame energiebron, en een veel gebruikte term bij energieleveranciers. Het is dus elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Als je kiest voor een energie aanbieder die groene stroom aanbied, kan je er dus vanuit gaan dat de stroom die je geleverd krijgt gegarandeerd uit waterkracht, windenergie, zonne-energie of biomassa terecht komt. Daarnaast is er bij enkele aanbieders ook nog de keus of deze groene en duurzame energie uit Nederland komt. Wil je graag groene energie geleverd hebben kijk dan even op onze pagina waar de leveranciers staan die groene stroom aanbieden.

Grijze energie / stroom

Grijze stroom en energie is geen duurzame energiebron, de energie die hieruit vrijkomt komt voornamelijk uit fossiele brandstoffen zoals gas en steenkool. Ook de energie die vrijkomt uit de verbrandingsovens van bijvoorbeeld de afvalverwerkers is geen duurzame vorm van energie. Omdat dit niet tot een onbeperkte periode gebruikt kan worden, deze fossiele brandstoffen kunnen natuurlijk een keer opraken. Is de opwekking van stroom en energie via fossiele brandstoffen geen duurzame vorm van energie opwekken. Hetzelfde is het gebruik van gas, dit is een fossiele brandstof en kan een keer opraken. De regering is daarom al bezig om het gebruik van gas terug te dringen en probeert om zoveel mogelijk manieren te bedenken om over te gaan op het gebruik van duurzame energie. Elektrische koken op duurzame energie is bijvoorbeeld een manier om het gasverbuik te verminderen.

Groene energie leveranciers

Doe de onderstaande vergelijking en kijk of jou aanbieder de juiste energie levert met de voor jou juiste prijs